Herman Hellenbosch
Overzicht team

Herman Hellenbosch

Herman HELLENBOSCH studeerde in 1992 af als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. In het navolgende academiejaar behaalde hij een master na master in het economisch recht. Hij is sedert 1993 verbonden aan de balie van Antwerpen en reeds meer dan 20 jaar opgenomen op de lijst van curatoren van de rechtbank van koophandel van Antwerpen. In december 1999 werd hij benoemd als plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Merksem, thans het 10de kanton Antwerpen.

Specialisaties

  • Handels- en vennootschapsrecht
  • Insolventierecht (faillissementsrecht, WCO, vereffeningen)
  • Huur-handelshuur
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Invorderingen
  • Beslag- en executierecht

 

neem contact op

Amerikalei 160 bus 2.1, 2000 Antwerpen

T. 03 237 68 00

info@ageto.eu