Insolventie
Overzicht expertisegebieden

Insolventie

Mede doordat de advocaten van Ageto reeds meer dan 20 jaar worden aangesteld als curator in faillissementen en als gerechtelijk mandataris in het kader van vereffeningen van vennootschappen en voorlopige bewindvoeringen, heeft het kantoor een belangrijke expertise opgebouwd inzake insolventie: 

  • incasso
  • aanvraag gerechtelijke reorganisatie in het kader van de Wet betreffende de Continu├»teit van Ondernemingen (WCO)
  • vereffening, zowel vrijwillig als gerechtelijk
  • faillissement
  • beslag en executie