Aansprakelijkheid en verzekeringen
Overzicht expertisegebieden

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Of u zelf schade hebt geleden, dan wel schade hebt veroorzaakt bij of aan een derde: bij Ageto helpen wij u graag met advies en bijstand in procedures inzake: 

  • contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • aannemingsfouten / 10-jarige aansprakelijkheid
  • medische fout
  • lichamelijk letsel